Psykolog Aarhus

Velkommen til! Jeg hedder Lizzie Hydra, og jeg tilbyder terapi og psykologisk rådgivning.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening deltager jævnligt i supervision for at udvikle mig selv og mit terapeutiske arbejde. Jeg vedligeholder og udvikler også løbende min faglighed via forskellige faglige kurser og efteruddannelse, så jeg bliver et sikkert valg, hvis du har brug for professionel hjælp.

Jeg er født i 1972 og har mange års erhvervserfaring fra flere store koncerner, hvor jeg har arbejdet med ledelse, handel, markedsføring og undervisning. Mit fundament i erhvervslivet har givet mig et alsidigt billede af, hvordan vi fungerer sammen og påvirker hinanden – direkte eller indirekte, bevidst eller ubevidst. Jeg har god erfaring med at skabe resultater og forandringer.

Hvis du befinder dig i en svær situation i dit liv, hvor du synes, at livet ikke er, som det skal være, er du velkommen til at kontakte mig.

Du har sikkert allerede forsøgt på forskellige måder at få det bedre og gøre noget for at komme videre i dit liv, og alligevel lykkes det dig ikke. Jeg vil gerne prøve at hjælpe dig videre, hvis du vil have professionel hjælp til at tackle stress, angst, depression, lavt selvværd, bekymringer etc.

Er du ofte vred og har svært ved at sætte grænser?

Hvis du f.eks. oplever ofte at være vred, indadvendt, skeptisk, kortluntet, jaloux, tilbagetrukket, overbekymret eller har svært ved at sætte grænser mm. er det ofte ubevidste karaktertræk, som du måske har lært at leve med. Måske tænker du, at ‘at sådan er jeg vist bare’. Og selvom du inderst inde ved, at det skaber problemer for dig, tør du måske ikke tro eller håbe på, at det kan blive bedre eller anderledes.

Vil du ændre adfærdsmønstre

Det kræver meget ofte et særdeles intensivt arbejde at ændre de adfærdsmønstre, som kan være medvirkende til skabe problemer for én selv, éns parforhold, børn, på arbejdet eller i familielivet.

Hvis de forskellige adfærdsmønstre og tanker begynder at give problemer for dig og ikke bliver løst, kan det meget nemt ende med depressive symptomer som træthed, opgivenhed, mathed i kroppen, afmagt, tristhed, hyppig selvkritik. Sådanne symptomer kan være invaliderende, men med tålmodigt arbejde med fokus på, hvad der skaber symptomerne, kan de overkomme – og skabe mere glæde og overskud i dit liv.

Jeg arbejder på flere niveauer, når jeg hjælper mine klienter. Jeg kan hjælpe dig med at få kontakt til de følelser, der er koblet sammen med din adfærd så vi kan tage fat på de tankemønstre, der er helt centrale for dig.

v

Personlighedstest

Jeg tilbyder udarbejdelse af professionel personlighedstest. Der er tale om en test, der er videnskabeligt anderkendt, og giver et særdeles og troværdigt billede af personen. Testen kan bruges i forbindelse med et terapeutisk forløb, teambuilding, ledercoaching eller ansættelse. Testpersonen får indblik i sine egne udviklingsområder samt ressourcer.

Der afsættes en time til at lave scoringsresultat og vurdering. Der bruges yderligere en psykologtime på gennemgang af resultat med testpersonen.

Psykolog Lizzie Hydra er certificeret i at bruge personlighedstesten.

Læs mere her.

Terapi

Terapien kan give dig indsigt

Hvis ikke vi forstår, hvordan vi fungerer, har vi vanskeligere ved at hjælpe os selv, når vi har problemer. Man kan sige, at ens handlemulighed er styret af, hvordan krop og psyke fungerer.

Mit omdrejningspunkt i terapi er at bane vej for, at du kan skabe den forandring, du ønsker, såvel som at skabe vej for, at du opnår en følelsesmæssig forståelse, afklaring og accept af den du er, så du bedre kan håndtere de udfordringer, du møder i dit liv.

Jeg arbejder ud fra metoden Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Læs mere om metoden her.

 

v

Vores første samtale

  Til vores første samtale vil jeg anbefale, at du booker en dobbelttid, fordi der så er bedre mulighed for at vi sammen opnår en dybere forståelse af problemet og de vanskeligheder, der er i spil for dig.

Den første samtale bruger vi også på sammen at vurdere, om min arbejdsmetode er noget for dig.

Disse afklaringer er vigtige for udbyttet og værdien af det terapeutiske forløb.

Der er mulighed for, hvi du ønsker det, at forsætte med dobbelttid de efterfølgende aftaler.

Et forløb strækker sig over alt fra 5-20 gange, alt afhængig af de problemer du vil have hjælp til at løse.

Lizzi Hydrea © 2020